Word vrijwilliger bij Hockeyclub Geel-Zwart!

Een vereniging als Geel-Zwart wordt door vrijwilligers draaiende gehouden. Dat is immers de essentie van een vereniging. Gezamenlijk maken we ons hard voor hetzelfde doel; veilig en prettig sporten in een gezellige omgeving. Om dat mogelijk te maken betaal je een bijdrage in de kosten (lees: contributie). Deze bijdrage is bij lange na niet kostendekkend. Om sporten betaalbaar te houden is het belangrijk dat leden zich voor een minimaal aantal uren kosteloos inzetten voor de vereniging.

Vrijwilligers zijn altijd welkom! Want Geel-Zwart zijn we samen. Wil je helpen om de jeugd en volwassenen plezierig te laten sporten? Bijvoorbeeld door het team van je kind te coachen? Of training te geven? Een bestuursfunctie te vervullen? Of actief te zijn binnen een van de vele commissies die Geel-Zwart rijk is?

Wij komen graag met je in gesprek en zorgen voor begeleiding en eventueel opleiding. Voor sommige functies is hockeyervaring handig, maar vaak is juist ervaring & inzet gevraagd op ander (vak)gebied zoals communicatie of organisatie. Hieronder krijg je een beeld van onze openstaande vacatures. Heb je vragen of wil je meehelpen? Mail naar het secretariaat via: [email protected].

>>>>>>>>

- Vrijwilligers Jongste Jeugd 'Event' Commissie
- Jongste Jeugd Coördinator


>>>>>>>>

Vrijwilligers Jongste Jeugd 'Event' Commissie


Voor de Jongste Jeugd 'Event' Commissie zijn wij op zoek naar minimaal 3 enthousiaste vrijwilligers. Ieder seizoen worden er voor de jongste jeugd diverse evenementen georganiseerd. Zoals een Pieten-training, playbackshow, Heren-, Dames 1 clinic, Vriendjes en Vriendinnetjes training, zaalhockey-toernooi en natuurlijk de jongste jeugd slotdag.
Wat kan je verwachten?
- Elk jaar bedenk je leuke en lede wervende evenementen voor de jongste jeugd
- Voor de bestaande evenementen hebben wij een draaiboek
- Aan het begin van het jaar verdelen we de evenementen en maken we mini projectgroepjes per event
- Tijdens het evenement ben je met minimaal 2 commissieleden aanwezig
- Voor ieder evenement vragen wij extra hulp aan ouders en Junioren leden
- We vergaderen 2 tot 4 x per jaar
Doel van onze Commissie!
Naast de training en wedstrijden willen wij het hockeyplezier bij de jongste jeugd vergroot en maken we de eerste jaren op het hockeyveld extra leuk! 
Geïnteresseerd?
Speelt jouw zoon of dochter in de jongste jeugd of wil je je graag inzetten voor de club? We heten je van harte welkom in de Jongste Jeugd "Event” Commissie en kunnen je hulp goed gebruiken. 
Vragen?
Wil je je bij ons aansluiten of heb je vragen? Stuur ons dan een berichtje
De Jongste Jeugd 'event' Commissie
E-mail: [email protected]

>>>>>>>>

Jongste Jeugd Coördinator

Doel van de rol?
De coördinator is verantwoordelijk voor het indelen van de competitie van de drie-, zes- en achttallen. Daarnaast ben je als coördinator het aanspreekpunt voor alle ouders van de Jongste Jeugd. Ook ben je de tussenpersoon die informatie van Geel Zwart Jongste Jeugd afstemt met de coördinatoren van District Den Bosch.

Wat ga je doen?
- Ontvangen en indelen van nieuwe leden, 2 uur per competitie
- Indelen van de competitie, 2x per jaar 4 uur
- 1x per jaar afstemmen met beoordelaars en TC Commissie i.v.m. de teamindeling en doorstroming Jeugd.
- Herindelen van de herfstcompetitie, 1 uur
- 2x per jaar een regiovergadering in Den Bosch
- 1x per maand coördinatoren-overleg met bestuurslid Jeugd en alle coördinatoren Jeugd
- Tijdens de gehele herfstcompetitie en lentecompetitie in het totaal ongeveer 2 uur besteden aan mailverkeer per 10 wedstrijden
- 2x per jaar Sjors Sportief: ouders ontvangen 2 x 1 uur

Overige taken Jongste Jeugd Coördinator
- Informeren van coaches over relevante zaken aangaande de teams
- Voeren van overleg met alle coaches, minimaal 1 keer per jaar
- Onderhouden van contact met de trainingscoördinator, in het geval er op- of aanmerkingen zijn over de trainingen of trainers van een bepaald team
- Terugkoppelen van alle relevante bevindingen aan het bestuurslid Jeugd
- Nauwe samenwerking met Technische Commissie rondom Jongste Jeugd beleid
- Aanstellen van coaches voor de diverse Jongste Jeugd teams
- Afstemmen met Jongste Jeugd Event commissie over de activiteiten zoals Pietentraining, Jongste Jeugd slotdag, Zaalhockeytoernooi

Als je beperkt bent in je tijd maar toch iets voor de vereniging wil doen, is dit een leuke vrijwilligersrol die je veelal vanuit thuis kan vervullen. Het is praktisch om het met twee personen te doen maar dit is niet noodzakelijk.

Wil je je bij ons aansluiten of heb je vragen?
Stuur dan een berichtje naar Bestuurslid Jeugd of Coördinator Jongste Jeugd: [email protected] of [email protected]
>>>>>>>>

 

Sponsoren

Copyright © 2015 Hockeyclub Geel-Zwart|Website door LaatR.IT