Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 15 mei vóór aanvang van het nieuwe seizoen te gebeuren via [email protected]

Opzegging dient te allen tijde door het lid zelf of diens ouder/verzorger te gebeuren; opzeggingen bij coach, trainer of ieder ander persoon zullen niet verwerkt worden en leiden dan ook niet tot een beëindiging van het lidmaatschap.

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om een deel van de betaalde contributie te restitueren.


Restitutie
In specifieke gevallen kan een lid een restitutieverzoek indienen bij het bestuur. Algehele restitutie van contributie is te allen tijde uitgesloten. Het bestuur neemt enkel een restitutieverzoek voor gedeeltelijke restitutie in behandeling indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- er zijn geen openstaande contributiebedragen voor betreffend lid.

- het lid heeft door langdurige ziekte/blessure, zwangerschap of langdurig verblijf in buitenland om studie, zakelijke of medische redenen, een volledige herfstcompetitie en/of volledige lentecompetitie niet kunnen hockeyen.

- een lid heeft zijn/haar geplande dan wel direct ingaande afwezigheid schriftelijk gemeld bij de ledenadministratie (via [email protected]), inclusief medische, studie- of zakelijke verklaringen als bewijzen. Het lid wordt dan met fixatie van datum tijdelijk geregistreerd als ‘niet-spelend’. 

- een lid heeft zijn/haar herstel/aanwezigheid schriftelijk vooraf gemeld bij de ledenadministratie.  Het lid wordt dan met fixatie van datum geregistreerd als ‘spelend’. 

- het verzoek tot gedeeltelijke restitutie is uiterlijk voor het einde van het seizoen (30 juni) ontvangen bij de penningmeester. Verzoeken na die datum worden niet in behandeling genomen. Het in het bovenstaande genoemde verzoek en genoemde meldingen m.b.t. afwezigheid en herstel/aanwezigheid kunnen enkel worden gericht aan [email protected].

Verzoeken en meldingen gericht aan trainers, coaches, jeugdmanager, lijncoördinatoren, verenigingsmanager, bestuursleden etc. c.q. aan andere mailadressen zijn niet geldig. Het bestuur beslist eenmalig direct na afloop van het seizoen over gedeeltelijke restitutie.

Er is nimmer sprake van tussentijdse en/of volledige restitutie. Voortijdig opzeggen van lidmaatschap zal ook nimmer tot restitutie leiden.  

Sponsoren

Copyright © 2015 Hockeyclub Geel-Zwart|Website door LaatR.IT