GROOTS

Elk weekend bezoeken heel veel (jeugd) spelers het Prins Willem Alexander sportpark om een super mooie sport te beoefenen: HOCKEY. Of je nu uit of thuis speelt, je hebt altijd een tegenstander. Natuurlijk wil je hoog eindigen en kom je om te winnen, maar eigenlijk is iedere wedstrijd, er vooral voor bedoeld om op een leuke manier lekker en sportief te hockeyen.

Geel-Zwart vindt het heel belangrijk dat de (ouders van) leden, spelers en bezoekers zich sportief en respectvol gedragen. Daarom is de commissie GROOTS opgericht. Deze commissie helpt het bestuur dit thema te verankeren binnen onze vereniging. Dit gebeurt door structureel meer aandacht te besteden aan sportiviteit en respect op en rond de velden. Wij sporten GROOTS!

Met dit als motto zijn er een aantal "Do’s” geformuleerd:
Wij gedragen ons Gastvrij
Wij zijn Respectvol voor elkaar
Wij houden de club Opgeruimd
Wij zijn Ontzettend trots op Geel-Zwart
Wij zijn Tegen geweld
Wij gedragen ons Sportief naar tegenstanders, scheidsrechter enzovoorts

De commissie zal gewenst gedrag stimuleren en pogen de bewustwording omtrent sportief en respectvol gedrag te vergroten. Belangrijk is het om samen na te denken over hoe we met elkaar omgaan, zowel in het veld, als buiten het veld. Hiervoor gelden normen en waarden die eigenlijk door iedereen zouden moeten worden toegepast en geaccepteerd.

Hoe zorgen we voor een goede sfeer op en rond het veld? Hoe geven we met zijn allen het goede voorbeeld? De omgang met toeschouwers, coaches en spelers heeft zijn weerslag op wat er op en rondom het veld gebeurt. Hoe kun je dat zo positief mogelijk aanpakken? Zowel ouders, spelers, trainers, coaches en scheidsrechters kunnen samen bijdragen om het hockey zo leuk mogelijk te houden.

Voor meer informatie, suggesties en andere zaken over dit onderwerp, is de commissie GROOTS bereikbaar via: [email protected]

Commissie GROOTS:
Lysbeth Barten, Monique Janus, Matthieu van den Manacker, Margit van den Berg, Marleen Kremers, Rea van den Elzen  

Sponsoren

Copyright © 2015 Hockeyclub Geel-Zwart|Website door LaatR.IT